De WMO Adviesraad Sint Anthonis

Als onderdeel van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente de verplichting om burgers invloed en inspraak te laten hebben op het beleid en de uitvoering van de WMO.
In de gemeente Sint Anthonis is er vanaf het begin van de invoering van de WMO, gewerkt aan de tot stand koming van de WMO Adviesraad.
In de WMO Adviesraad zitten vertegenwoordigers van de doelgroepen waar de WMO over gaat.
Op deze site kunt u naast de doelstelling van de WMO Adviesraad ook lezen wie er zitting in hebben.

 

Adviezen/jaarverslagen:

Op deze site staan de adviezen gegeven door de WMO Adviesraad. Deze adviezen staan onder het kopje "Documenten" in het hoofdmenu. Ook de jaarverslagen staan hier.

 

 

De WMO Adviesraad Sint Anthonis geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint Anthonis. Dit doen we op het gebied van beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 

 

Samenstelling:

De vertegenwoordigers van diverse doelgroepen in de WMO Adviesraad Sint Anthonis vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de mensen uit de gemeente Sint Anthonis. Op deze manier kan de WMO Adviesraad de behoeften en belangen van de doelgroepen in onze adviezen mee laten wegen.

 

Contact:

Heeft u zelf suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de WMO Adviesraad hier aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten! Op de contactpagina vindt u alle mogelijkheden waarop u ons kunt bereiken.

 

Aan de site zal regelmatig nieuwe informatie toegevoegd worden.